در این مقاله قصد داریم تا به معرفی نرم افزار مدیریت تولید و اینکه چرا از نرم افزار مدیریت استفاده می کنیم بپردازیم.
همان طور که از نام مدیریت تولید معلوم است به فعالیت هایی که در آن به پیش بینی، برنامه ریزی، کنترل و سازماندهی در یک شرکت برای تولید منابع ورودی به فرآورده مدیریت تولید گفته می شود و یک مدیر تولید باید موقعیت بازار را تحلیل کرده و نسبت به محصولات خود مسئولیت پذیر باشد. البته با وجود نرم افزار مدیریت تولید این تجزیه و تحلیل ها برای مدیران تولید آسانتر شده است.

استفاده از نرم افزار مدیریت تولید می تواند به فرآیند تولید محصول کمک کند


وظایف مدیریت تولید:
- پیش بینی کالا و خدمات مورد نیاز بازار:
یک مدیر تولید باید بتواند همیشه نیاز های بازار را پیش بینی کند تا بهتر به نیاز های مشتریان جوابگو باشد. در این راه مدیر تولید باید میزان نیاز مشتریان، خواسته مشتریان و فروش محصول را به طور دقیق پیش بینی کند و سپس به جمع آوری منابع لازم برای برطرف کردن این نیاز ها بپردازد. یک مدیریت تولید باید قابلیت ریسک پذیری داشته باشد زیرا وضعیت بازار همیشه یکسان نبوده و خواسته های مشترین تغییر می کند به طوری که مجبور به راه اندازی یک خط تولید جدید می شود. پس با پیش بینی دقیق می توانید از رقبای خود پیشی بگیرید.

- فرآیند تولید خود را برنمامه ریزی کنید:
یکی دیگر از وظایفی که مدیریت تولید دارد نظارت بر فر آیند تولید محصول می باشد که به صورت زیر است
1- ایده تولید نو
2- امکان پذیری
3- طراحی فرآیند تولید
4- طراحی کالا
5- تخصیص منابع
6- مرحله بازاریابی محصول

- روش مناسب تولید:
یکی از تصمیمات مهمی که مدیر تولید باید بگیرد انتخاب روش مناسب برای تولید است که شامل موارد زیر است:
1- تولید پیوسته
2- تولید فرآیندی
3- تولید گروهی
4- تولید پروژه ای

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن