دارايي ثابت    بودجه    بهاي تمام شده واقعي 
     دارایی ثابت    بودجه عملیاتی    بهای تمام شده
             
     RADAN FRM    دريافت و پرداخت    حقوق و دستمزد
     مدیریت منابع مالی    دریافت و پرداخت    حقوق و دستمزد

                                                       

 


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن