WFM 101

 

مدیریت گردش فرآیندها یکی از ابزارهای مدرن و کارآمد بمنظور سفارشی سازی نرم افزارهای یکپارچه سازمانی رادان برای هر کدام از مشتریان گرامی خواهد بود . این ماژول این امکان را فراهم میسازد که هر کدام از فرمهای سیستمهای مختلف رادان ، ضمن حفظ استانداردها و قواعد تجاری خود که مبتنی بر بهترین روشهای امتحان پس داده طراحی گردیده ند ، بتوانند بر اساس رویه ها و عرفهای سازمانی مشتریان از گردش خاص سازمانی مشتریان پیروی نمایند . 

 

   

نرم افزار مدیریت گردش فرآیندها با ایجاد کارتایل کار برای هر کدام از کاربران ، کارهای ارجاع شده به آنها از طریق هر کدام از سیستمهای عملیاتی نظیر انبار ، فروش ، خرید و ... را نمایش داده و ضمن تسریع فوق العاده در انجام کارها ، امکان ردیابی و رفع توقفات احتمالی کارها را براحتی فراهم میاورد.

CSS 102

  

 

 

GEN 104

 

 

   
   • تعريف گروه فرآيندها
   • شناسايي فرمهاي سيستم
   • شناسايي وضعيتهاي متناظر
   • شناسايي عمليات
   • شناسايي نقشها
   • شناسايي توابع
   • شناسايي گروه شرطها
   • شناسايي شرطها
   • شناسايي گروه گره فرآيند
   • شناسايي گره فرآيند
   • شناسايي رويدادها
   • قواعد انتقال
   • طراحي فرآيند
   • فهرست فرآيندها
   • کارتابل
   • پيگيري کارها
 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت گردش فرآیندها را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

wfm 3   wfm 1
wfm2   wfm 4

 

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن