كنترل كيفيت

 

کیفیت یکی از مهمترین شاخصها و معیارهای انتخاب محصول توسط مشتریان میباشد. شاخص کیفیت علاوه بر تأثیرات کوتاه مدت تجاری ، یکی از مهمترین علل دوام فعالیت و ارتقاء جایگاه سازمانها و افزایش سهم بازار میباشد.

 

   

کیفیت محصول نهایی زائیده  فرآیند های عمومی و پیچیده ای است که تقریباٌ در تمامی فعالیتهای عملیاتی سازمان جاری و ساری میباشد. بطور ساده میتوان حصول کیفیت را  در ۳ مرحله خلاصه کرد : کيفيت طراحي ، کيفيت تطابق با طراحي و کيفيت عملکرد . کيفيت طراحي با مشخصه هاي مورد نياز براي توليد سروکار دارد . همچنين در اين مرحله کارکردهاي مهم محصول همراه با مشخصه های فنی تعیین میگردد. مواردی از قبیل  ابعاد و ظاهر محصول ، مشخصات فنی قطعات و مواد اولیه منفصله و فرآيندها و روشهاي توليد از نتایج این مرحله است.

در مرحله دوم کيفيت تطابق با طراحي اجرا میگردد. مفاهیم و روشهای کنترل کیفی بيشتر برای این مرحله کاربرد داشته و مورد استفاده قرار میگیرد . اين کنترل ، بيشترين تأثير را بر روي انطباق محصول نهایی با مشخصه ها دارد. کنترل کيفيت ، همراستايي مواد اولیه ورودی را با مشخصه ها رصد مي کند همچنین کنترلهاي حین فرآیند جهت  حصول اطمینان از  تولید قطعات با تلرانسهای مجاز و مطابق با نقشه های فني بصورت وسیع مورد استفاده قرار میگیرد.  

کيفيت عملکرد ، یا در واقع کیفیت نهایی محصول ، نتيجه کيفيت طراحي و کيفيت انطباق با طراحي است . در این مرحله عملکرد محصول نهایی مورد سنجش قرار گرفته و از انطباق آن با مشخصه های فنی طراحی شده اطمینان حاصل میگردد.

سیستم کنترل کیفیت رادان بگونه ای طراحی و پیاده سازی گردیده است که بتوان تمامی ۳ مرحله کیفیت را تحت پوشش و کنترل قرار داد.


CSS 106

 

 

 

GEN 104 

   
  • تعريف انواع ابزار اندازه گيري
  • شناسايي مراكز كاليبراسيون
  • شناسايي واحدهاي اندازه گيري
  • تعريف انواع روشهاي بازرسي
  • شناسايي بازرسان كنترل كيفي
  • شناسايي انواع بازرسي
  • شناسايي ابزارهاي اندازه گيري
  • تعريف انواع ايرادات کيفي
  • تعريف انواع ايرادات قابل بازکاري
  • تعريف مشخصه هاي كنترلي
  • تعريف چك ليست كنترل كيفيت
  • شناسايي ماشين الات
  • شناسايي شيفت هاي كاري
  • تعريف علل عدم انطباق
  • صدور چك ليست
  • ثبت سوابق کاليبراسيون
  • ثبت بازرسي مواد و قطعات ورودي
  • ثبت بازرسي حين ساخت
  • ثبت بازرسي محصول نهايي
  • فرم عدم انطباق

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت کنترل کیفیت را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

مديريت فروش مديريت فروش مديريت فروش
مديريت فروش مديريت فروش مديريت فروش

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 


 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن