ENTER 1

 

مدیریت ورود و خروج مهمانان و نیز وسائل نقلیه ای که بدلائل مختلف وارد محیط فیزیکی سازمان میشوند یکی از دعدعه های مدیران میباشد. این امر اگر بدرستی تحت کنترل قرار نگیرد میتواند باعث بروز آسیبهای جدی مادی و معنوی گردد . ضمن آنکه نظم و دیسپلین حاکم بر سازمان را میتوان از فضای حاکم بر محیط دربهای ورودی و نظم حاکم بر آن برداشت و استنباط کرد.

 

   

نرم افزار مدیریت تردد رادان ضمن مدیریت کلیه ورود و خروج افراد و وسائل نقلیه ، با صدور کارتهای تردد بارکددار ، امکان ردیابی کلیه موارد فوق را برای سازمان مهیا می نماید .

CSS 108

 

 

 

 

 

 GEN 104

 

   
  • تعریف کارتهای تردد
  • شناسایی مسئولین نگهبانی و حراست
  • طبقه بندی عللمراجعه
  • ثبت ورود و خروج مراجعین
  • صدور برگه و کارت تردد مراجعین
  • آمار خلاصه روزانه، هفتگی و ماهانه مراجعین بتفکیک علت، واحد شخص مراجعه شونده و ...
  • میانگین مدت زمان حضور مراجعین

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت تردد را در زیر ملاحظه میفرمایید:

مديريت فروش مديريت فروش مديريت فروش
مديريت فروش مديريت فروش مديريت فروش

 

  

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

  


 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن