17

 

شناسایی ، طبقه بندی ، گردش و مدیریت تغییرات و نسخ مدارک و مستندات سازمانها یکی از راهکارهای مهم جهت ایجاد نظم و ساختار سیستماتیک میباشد.

 

 

   

تعريف, طبقه بندي و كدينگ اسناد مدارك

مديريت نسخ آنها شامل تاريخچه نسخ  بازنگري شده

مديريت توزيع اسناد شامل ثبت گردش اسناد مابين واحدها و نگهداري اطلاعات آخرين نسخ انها

بخشي از امكانات گسترده سيستم مديريت اسناد رادان ميباشد.


CSS 104

 

 

 

 

GEN 102

 با نگاهی ساده به این فرآیند این ارتباطات را مرور میکنیم :

  

مديريت اسناد فني و آرشيو

 

 

GEN 104

 

 

 

   
   • تعريف انواع مدارك
   • شناسايي مراكز اسناد
   • تعريف پروژه
   • تعريف نوع اقدام
   • طبقه بندي مدارك
   • شناسايي مدارك و مستندات
   • مرور نسخ مدارك و مستندات
   • ارسال/دريافت مدارك
 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت اسناد فني  را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

  dms 21 dms 11
  dms 31 dms 41

 

 

 

GEN 106

 

DMS thumb 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن