داشبورد مديريت

 

طبقه بندی ، تلخیص و تحلیل اطلاعات و ارائه آن بگونه ای ساده و قابل قیاس با دوره های سنواتی ، شاخصها و نسبتهای صنعتی ، یکی از مهمترین ابزارهای پشتیبانی تصمبم گیری مدیران میباشد. با توجه به حجم گسترده اطلاعات و دامنه وسیع آن که کلیه فعالیتهای عملیاتی ، مالی ، بازرگانی و اداری شرکتها را دربر میگیرد و با عنایت به تغییرات گسترده و شتابان داده های مزبور ، دسترسی سریع و قابل اطمینان به اطلاعات معتبر و بروز شده ، یکی از نیازهای اساسی مدیران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه و در جهت صرفه و صلاح شرکتها میباشد.

 

   

سیستمهای مبتنی بر هوش تجاری (Business Intelligence) که بعنوان داشبورد مدیریت نیز از آن یاد میشود یکی از ابزارهای مدرن و کارآمد است که ظرف دهه گذشته جهت دستیابی به خواسته های اطلاعاتی مدیران طراحی و پیاده سازی گردیده است.

 

CSS 101

 

راهکار فوق بر مبنا و بستر اطلاعاتی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) استقرار مییابد. سیستمهای مزبور با توجه به پوشش کلیه زنجیره های عملیاتی ، مالی و پشتیبانی میتوانند بصورت آنلاین اطلاعات مورد نیاز خود را پایگاه داده  اخذ و پس از طبقه بندی و خلاصه سازی ، نسبت به تحلیل و مقایسه آن با شاخصهای  مرجع اقدام نمایند. اطلاعات تحلیل شده بصورتهای مناسب و در قالبهای گرافیکی و جداول مورد نیاز در اختیار سطوح مختلف مدیران سازمان قرار خواهد گرفت.

 

 

 

GEN 104

 

 

   
   • شناسایی پایگاه داده
   • شناسایی داده ها
   • گروه بندی ساختار داده
   • مدیریت دسترسی کاربران
   • شناسایی انتخابگرها
   • تعیین عناصر گزارشات
   • طراحی صفحات گزارش و داشبوردها
 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  داشبورد مدیریت  (BI) را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

BI 3 BI 2 BI 1
BI 6 BI 5 BI 4

 

 

 

GEN 106

 

 BI F Thumb
 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن