QA 1

 

تضمین به معنی اطمینان دادن یا اطمینان داشتن است و قاعدتاٌ وقتی سخن از تضمین کیفیت میکنیم میبایست به مفهومی نظیر اطمینان به کیفیت اشاره داشته باشد. تضمين کيفيت بنابر تعريف استاندارد Iso 8402 به شرح زير تعریف گردیده است :

" مجموعه اقدامات برنامه ريزي شده و سيستماتيک ضروري براي فراهم آوردن اطمينان کافي از اينکه يک فرآورده يا خدمت خواسته هاي کيفيتي معيني را برآورده مي سازد ".

 

   

بنابراین مدیریت تضمین کیفیت شامل اقداماتی است که در ساختاری معنی دار و سیستماتیک طراحی گردیده اند و در زمانها و روشهای مشخص و از قبل تعریف و برنامه ریزی شده بمورد اجرا گذاشته میشوند تا ارکان سازمان و نیز مشتریان از کیفیت ثابت و قابل اتکاء محصولات و خدمات ارائه شده اطمینان حاصل کنند.

 

CSS 107

 

سیستم تضمین کیفیت رادان با این فلسفه طراحی و پیاده سازی گردیده است که اگر قرار است سیستمی عهده دار استقرار نظم در کلیه ساختارهای سازمان باشد ، در درجه اول خود میبایست از ابزار لازم و مناسب برخوردار باشد. .

 

 

GEN 104

 

 

   
  • تعريف استانداردهاي مديريت کيفيت
  • شناسايي انواع منابع مورد نياز فرآيندها
  • تعريف انواع وروديها و خروجيهاي فرآيندها
  • تعريف شناسنامه فرآيندهاي سازمان
  • تعريف چک ليستهاي مميزي
  • معرفي تيمهاي مميزي کننده
  • تعريف انواع شاخصهاي كليدي عملكرد
  • تعريف شاخصهاي كليدي عملكرد
  • ثبت برنامه ساليانه مميزي ها
  • ثبت برنامه تفصيلي مميزي ها
  • ثبت نتايج مميزي
  • ثبت اطلاعات مميزي محصول (SQFE)
  • ثبت اقدامات اصلاحي/پيشگيرانه

 

 

GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  تضمین کیفیت را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

مديريت فروش مديريت فروش مديريت فروش
مديريت فروش مديريت فروش مديريت فروش

 

 

 

GEN 106

 

TQM F thumb 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 


 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن