24

 

انجام سرویس های دوره ای مطابق با استانداردها و نیازهای فنی تجهیزات ، رفع ایرادات و خرابی ماشین آلات و تجهیزات با سرعت و کیفیت مناسب ، استفاده صحیح و بهینه از منابع در دست اعم از نیروهای متخصص و فنی و همچنین مواد و قطعات مصرفی بخشی از خواسته های مدیران ارشد از واحدهای فنی و تعمیراتی شرکتها میباشد.

 

   

با افزایش تنوع محصولات و توسعه خطوط تولیدی معمولاٌ دامنه کمی و کیفی تجهیزات و ماشین آلات شرکتها بصورت وسیعی افزایش مییابد. بسیاری از تجهیزات فوق اعم از مکانیکی ، برقی ، هیدرولیک و تأسیساتی دارای اجزا و قطعات مختلف و پیچیده ای میباشند . نگهداری دستگاههای فوق در وضعیت آماده بکار اهمیت زیادی در راندمان کاری واحدهای تولیدی و نهایتاٌ سودآوری سازمان خواهد داشت. امری که بدون برخورداری از یک سیستم مناسب اطلاعاتی و عملیاتی معمولاٌ بسیار سخت و همراه با ریسک زیادی خواهد بود.

از نظر تئوریک انجام خدمات تعمیرات و نگهداری ماشین آلات در ۳ حالت صورت میپذیرد :

سرویسهای پیشگیرانه (Preventive) ، تعمیرات پیشبینانه (Predictive) و تعمیرات اضطراری (Emergency) . در صورت برخورداری از سیستم مناسب نگهداری ماشین آلات انتظار این است که بعد از استقرار سیستم فوق حداقل ۷۰% خدمات ارائه شده در حالتهای اول و دوم ارائه گردد.

 

 CSS 105

  سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات رادان با هدف پوشش کلیه فعالیتهای این حوزه و با تأکید بر روی استقرار نظام تعمیراتی بر مبنای روشهای پیشگبرانه و پیشبینانه طراحی و پیاده سازی گردیده است.

 

 

 

GEN 104

 

   
   • تعريف انواع ابزار اندازه گيري
   • شناسايي مراكز كاليبراسيون
   • شناسايي واحدهاي اندازه گيري
   • تعريف انواع روشهاي بازرسي
   • شناسايي بازرسان كنترل كيفي
   • شناسايي انواع بازرسي
   • شناسايي ابزارهاي اندازه گيري
   • تعريف انواع ايرادات کيفي
   • تعريف انواع ايرادات قابل بازکاري
   • تعريف مشخصه هاي كنترلي
   • تعريف چك ليست كنترل كيفيت
   • شناسايي ماشين الات
   • شناسايي شيفت هاي كاري
   • تعريف علل عدم انطباق
   • صدور چك ليست
   • ثبت سوابق کاليبراسيون
   • ثبت بازرسي مواد و قطعات ورودي
   • ثبت بازرسي حين ساخت
   • ثبت بازرسي محصول نهايي
   • فرم عدم انطباق
 

 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت تعمیرات و نگهداری را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

PM 3 PM 2 PM 1
PM 6 PM 5 PM 4

 

 

 

GEN 106

 

PM F thumb

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن