اتوماسيون اداري

 

مکانیزه کردن مکاتبات و سایر امور دفتری و اداری یکی از نیازهای اساسی سازمانهای موفق و پیشروست. این امر امکانات گسترده ای را در اختیار مدیران ، مسئولین و بدنه سازمان قرار میدهد.

 

   

سرعت در دسترسی به مکاتبات ، جلوگیری از کاغذبازی و کاهش گردش فیزیکی کارها ، طبقه بندی دیجیتال پرونده ها ، امکان دسترسی همزمان به مدارک و مستندات بخشی از مزایای فراوان سیستم اتوماسیون اداری است. ضمن آنکه امکان دسترسی به کارتایل مدیران خارج از محیط و دفتر کار نیز از دیگر مزایای مهم این سیستم میباشد.

 

CSS 103

 

 

GEN 104

  

 

   
   • انواع فوريت هاي نامه
   • تعريف مديران سازمان
   • شناسايي انواع پرونده ها
   • شناسايي پرونده ها
   • شناسايي گروههاي اشخاص
   • گروهبندي موضوعي
   • متن هاي از پيش تعريف شده
   • يادداشت (پاراف) هاي متداول
   • ارتباط مستقيم با مديريت
   • تابلوي اعلانات
   • ثبت نامه هاي داخلي
   • ثبت نامه هاي صادره
   • ثبت نامه هاي وارده
   • صورت جلسات
   • كارتابل
   • ليست كارهاي روزانه
 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  اتوماسیون اداری را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

OAS 2 OAS 1  
OAS 4 OAS 3  

 

 

 

GEN 106

 

 

OAS thumb 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 


 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن