دارايي ثابت

 

دارائیهای ثابت یا اموال شرکتها  یکی از ارکان پایداری و ادامه حیات آنها محصوب میگردد. امروزه با توسعه فعالیتها و تنوع گسترده اموال و دارائیها شناسایی ، کنترل و مدیریت بر آنها نیازمند برخورداری از روشها و دستورالعملهای اجرایی و در عین حال استفاده از سیستمهای نرم افزاری مناسب میباشد.

 

 

   

موضوع محاسبات مربوط به استهلاک و تأثیر آن بر روی بهای تمام شده کالاهای ساخته شده نیز مبحث مهمی در حسابداری مالی و صنعتی شرکتها میباشد

 سیستم دارایی ثابت یکی از سیستمهای زنجیره مدیریت مالی رادان میباشد. این سیستم ضمن یکپارچگی با سایر سیستمهای مجموعه نرم افزارهای سازمانی رادان کلیه عملیات مرتبط با دارائیهای ثابت نظیر شناسایی ، افزاش / کاهش قیمت ، فروش ، کنارگذاری و ... را ثبت نموده ، محاسبات دوره ای استهلاک را انجام داده و اسناد حسابداری را بصورت اتوماتیک صادر می نماید.

FRM 104

 

 

 

 

 

GEN 102

 با نگاهی ساده به این فرآیند این ارتباطات را مرور میکنیم :

  دارايي ثابت

 

 

 

GEN 103

 

 

   
   • امكان صدور سند اتوماتيك براي كليه عمليات مرتبط با دارايي ثابت اعم از استهلاك، فروش دارايي و غيره
   • پشتيباني كليه روشهاي قانوني محاسبه استهلاك
   • امكان ثبت جمعي دارايي و صدور اتوماتيك پلاك شناسايي اموال
   • يكپارچگي با سيستم حسابداري بهاي تمام شده
   • سرعت و سهولت در ثبت اطلاعات پايه و انجام محاسبات
 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  دارایی ثابت را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

دارايي ثابت دارايي ثابت دارايي ثابت
دارايي ثابت دارايي ثابت دارايي ثابت

 

 

 

 

GEN 106

 

 

دارايي ثابت

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   بهاي تمام شده واقعي     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   FRM 107   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    FRM 04 resize  

FRM 01 resize

 
 

 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن