FRM Photo Selected 1

 

دسترسی به اطلاعات بموقع و قابل اتکاء مالی یکی از مهمترین اهداف استقرار سیستهای حسابداری مالی است. این اطلاعات که در ساختاری مناسب طبقه بندی گردیده اند میتوانند اطلاعات کمی و قابل مقایسه را در اختیار صاحبان سرمایه ، مدیران و سایر ذینفعان قرار دهند.

 

   

امروزه سیستمهای حسابداری مالی مفهومی فراتر از دفترداری را دنبال میکنند. استفاده از طبقه بندی و ساختار مناسب حسابها در کنار یکپارچگی با سیستمهای عملیاتی نظیر فروش ، تولید ، انبار و خرید ، ضمن ایجاد سرعت و دقت در انجام عملیات حسابداری ، حجم گسترده ای از اطلاعات تحلیل شده را در اختیار ذینفعان داخلی و خارجی جهت اخذ تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع مالی قرار میدهد.

FRM 101

 

سیستم حسابداری جامع مالی رادان بعنوان یکی از سیستمهای اصلی مجموعه نرم افزارهای یکپارچه سازمانی رادان با ارائه ابزارهای گسترده و ارتباط آنلاین با سایر سیستمها ، امکانات و گزارشات وسیعی را در اختیار کاربران و استفاده کنندگان سیستم قرار میدهد.

 

 

 

 

GEN 102

 

نمودار زیر فعالیتهای اصلی این سیستم را بصورتی شماتیک و ساده نشان میدهد.

با عنایت به موارد فوق در طراحی سیستم حسابداري مالي رادان ضمن رعایت یکپارچگی با سایر سیستمها کلیه عملیات و فعالیتهای حسابداري مالي لحاظ گردیده و پیاده سازی گردیده است . روال گردش کار سیستم حسابداري مالي را میتوان بصورت بسیار خلاصه و ساده در نمودار شماتیک زیر ملاحظه و در قالب توضیحات ذیل آن تشریح نمود :

 حسابداري جامع مالي

 

 

 

 

GEN 103

 

 

 

   
   • صدور اتوماتيك اسناد حسابداري براي كليه زيرسيستمهاي مالي
   • ساختار  حساب 6 سطحي (گروه حساب/كل/معين/3 سطح تفصيلي شناور (ماتريسي))
   • رعايت اصل يكتا بودن ح سابهاي تفصيلي
   • تعريف سطوح تفصيلي مجاز براي هر حساب معين (حداكثر 3 سطح تفصيلي)
   • تعيين گروههاي حسابهاي تفصيلي مجاز براي سطوح تفصيلي هر حساب معين
   • كنترل هوشمند تفصيلي هاي مجاز در صدور اسناد حسابداري
   • امكان تخصيص هر حساب تفصيلي به گروههاي تفصيلي متعدد
   • صدور اسناد حسابداري در سه مرحله (پيش نويس ، تأييد شده و قطعي شده)
   • شماره‌گذاري خودكار اسناد قطعي
   • انجام عمليات پايان سال مالي به صورت خودكار
 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  حسابداری مالی را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

حسابداري جامع مالي حسابداري جامع مالي حسابداري جامع مالي
حسابداري جامع مالي حسابداري جامع مالي حسابداري جامع مالي

 

 

 

 

GEN 106RADAN FRM

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش   حقوق و دستمزد   بهاي تمام شده واقعي    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 103   FRM 107   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 03 resize    FRM 04 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن