FRM Photo Selected 12

 

بهای تمام شده یکی از مهمترین شاخصهای مالی جهت تصمیمات اقتصادی مدیران سازمانهاست. از هر سمتی که به موضوع نگاهی بیندازیم اهمیت مطلب را بخوبی میتوان مشاهده کرد . از دیدگاه تجاری ، سودآوری و موجه بودن فعالیت یک بنگاه اقتصادی به بهای تمام شده کالاهای فروش رفته و حاشیه سود بدست آمده وابستگی تام و تمامی دارد.

از منظر مدیریت مالی و حسابداری مدیریت ، اجزا تشکیل دهنده بهای تمام شده شامل مواد اولیه ، دستمزد و سربار و نسبتهای آنها با یکدیگر و در مقایسه با دوره های سنواتی و نیز شاخصهای صنعت یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی جهت تحلیل و واکاوی شرایط فعلی و حتی آتی سازمانهاست.

   

از دیدگاه سیستماتیک میتوان گفت سیستم بهای تمام شده مرتبه ای است که صحت طراحی و عملکرد کلیه سیستمها خود را نشان خواهند داد. البته در مقام عمل و اجرای واقعی. بقول معروف اینجا مرحله امتحان نهایی است و اگر ما در مراحل و سیستمهای قبلی میتوانستیم ایرادات و ضعفهای سیستمی را به زمان راه اندازی و استقرار سیستم بهای تمام شده موکول کنیم ، در این مرحله راه گریزی وجود نخواهد داشت.

 

FRM 107

 

سیستم بهای تمام شده ارتباط تنگاتنگی با سیستمهای مادر خواهد داشت. سیستمهایی نظیر مهندسی محصول ، برنامه ریزی و کنترل تولید ، برنامه ریزی احتیاجات مواد ، مدیریت انبارها ، سیستم حقوق و دستمزد ، سیستم دارایی ثابت و نهایتاٌ سیستم حسابداری جامع مالی . اگر زیرساختهای اطلاعاتی توسط سیستمهای مزبور بخوبی پیش بینی گردیده باشد و اطلاعات بصورت مناسب و در فرمتهای مورد نیاز ثبت گردیده باشد ، میتوان گفت از نظر حجم عملیات سیستمی ، سیستم بهای تمام شده یکی از راحترین  سیستمها بوده و ظرف مدت کوتاهی میتواند محاسبات بهای تمام شده را انجام و به سامان برساند.

 

 

 

 

GEN 102

 

سیستم بهای تمام شده رادان بصورتی کاملاٌ پارامتریک و قابل تنظیم توسط کاربران و با یکپارچگی با سیستمهای مادر ، اطلاعات مورد نیاز را بصورت آنلاین دریافت و پس از کنترل و تحلیل اطلاعات فوق و ارائه فیدبک های لازم جهت رفع مشکلات احتمالی اقدام به محاسبات بهای تمام شده مینماید.انجام این مراحل با سادگی و راحتی تمام و در کمترین زمان ممکن امکانپذیر خواهد بود.

نمودار زیر اهم فرآیندهای سیستم حسابداری بهام تمام شده رادان را نشان میدهد.

بهاي تمام شده

 

 

 

GEN 103

 

 

 

   
   • يكپارچگي با سيستم‌هايMRP، انبار، حسابداري انبار، حقوق و دستمزد، دارايي ثابت و بودجه
   • پيش بيني بهاي تمام شده استاندارد كليه محصولات با سناريوهاي مختلف قابل تعريف توسط كاربر
   • ابزاري قدرتمند جهت تعيين بهاي فروش محصولات بر مبناي بهاي تمام شده
   • امكان اعمال تغييرات در مباني محاسبه بهاي تمام شده و مشاهده تأثير آنها در بهاي تمام شده محصولات
   • امكان محاسبه بهاي تمام شده محصولات پايه قبل از توليد آنها (جهت آناليز قيمت يا تهيهBusiness Plan)
   • سهولت و سرعت عمل در انجام محاسبات بهاي تمام شده
   • امكان محاسبه بهاي تمام شده واقعي در دوره هاي مختلف زماني قابل تعريف توسط كاربر
 

 

 

 

 

 GEN 105

 

.نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  حسابداری بهای تمام شده واقعی  را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

 

بهاي تمام شده واقعي بهاي تمام شده واقعي بهاي تمام شده واقعي
بهاي تمام شده واقعي بهاي تمام شده واقعي بهاي تمام شده واقعي

 

 

 

GEN 106

 

 

بهاي تمام شده واقعي

 

  

 


 


mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   مديريت منابع توليد     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   MRP 101   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    MRP 29 resize  

FRM 01 resize

 
 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن