مهندسي محصول

بهره برداري از سيستم‌هاي پيشرفته صنعتي، نيازمند جمع آوري و مستند سازي كليه اطلاعات و مشخصات فني محصولات توليدي شامل BOM يا فهرست مواد، فرآيندهاي دستي و مكانيزه توليدي، زمان سنجي، شناسايي ماشين آلات، تجهيزات ، ابزارها و قالب‌هاي مورد نياز در مراحل مختلف فرآيند توليد، نقشه‌هاي ساخت و بهره گيري از مدل‌هاي MRP جهت تعريف ساختار سلسله مراتبي محصولات از ماده اوليه تا محصول نهايي به تفصيل كليه مواد و قطعات در جريان ساخت مي‌باشد.

 

 

   

 

اين اطلاعات معمولاً بصورت پراكنده، نزد افراد مختلف و در فرمت‌هاي گوناگون (فايل‌هاي Excel، نقشه‌هاي اتوكد، نقشه‌هاي چاپي يا دستي ساخت و مونتاژ قطعات و ...) و در بسياري اوقات به صورت به هنگام نشده (Out of Date) و يا حتي بصورت عرفي و غير مكتوب در بدنه سازمان جاري مي‌باشد.

تجارب مختلف مديران شرکت‌هايي که براي دستيابي به اين مهم، برنامه ريزي و اهتمام نموده‌اند گوياي اين امر است که بدون وجود يك سيستم منسجم و كارآمد، امكان جمع آوري، نگهداري و بروز آوري اطلاعات مزبور امري بسيار دشوار، وقت گير و پرهزينه بوده و عملاً فاقد كارآيي لازم مي‌باشد.

با توجه به موارد فوق، در طراحي ماژول مهندسي محصول، تلاش فراوان گرديده است كه كليه اطلاعات فوق بصورت منسجم و يكپارچه و در عين حال به سهولت در سيستم قابل تعريف بوده و براي اين كار، امكانات منحصر به فردي در اختيار كاربر قرار داده شده و سيستم بصورت هوشمندانه از بروز هر گونه خطا در ثبت اطلاعات جلوگيري مي‌نمايد.

 

MRP 101

 

 

 

 

 GEN 104

 

 

 

   
   • ساختار درختي محصولات پايه
   • فهرست مواد اوليه مشترك مورد نياز محصولات پايه
   • ساختار درختي محصولات پايه - شناسنامه قطعات
   • اجزاي نيمه ساخته محصولات پايه
   • محصولات مشترك نيمه ساخته به تفكيك مركز كار و محصول پايه
   • ريز مواد مورد نياز در محصولات پايه
   • موارد استفاده مواد اوليه در محصولات پايه
   • موارد استفاده مواد اوليه در محصولات پايه و نيمه ساخته
   • موارد استفاده نيمه ساخته مشترك در محصولات پايه
   • گزارش خلاصه تعداد مواد و قطعات نيمه ساخته محصولات پايه
   • ليست مواد اوليه (BOM) مورد نياز محصولات پايه
   • نفر ساعت مستقيم محصولات پايه
 

 

 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مهنسی محصول را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

33 32 31
36 35 34

 

 

 

 

 

GEN 106

 

 

RADAN MRPII

 

  

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن