برنامه ريزي احتياجات مواد 

 

يكي از مشكلاتي كه بسياري از شركت‌هاي توليدي با آن مواجه بوده و همواره ذهن مديران ارشد را به خود معطوف مي‌دارد, تأمين مواد اوليه مورد نياز جهت خطوط توليد است.رشد و توسعه تکنولوژي صنعتي و سهولت دسترسي به روش‌هاي پيشرفته توليد و افزايش دامنه رقابت جهت پاسخ‌گويي به نيازهاي در حال تغيير مشتريان، توليد كنندگان را وادار به ارائه محصولات متنوع و لحاظ نمودن خواسته‌هاي فني و كيفي مشتريان در طراحي محصولات توليدي خود نموده است.

   

اين امر فرآيند برنامه ريزي مواد و قطعات مورد نياز محصولات و مديريت بر اجراي صحيح و دقيق آنرا بسيار پيچيده و وقت گير نموده و در بسياري اوقات باعث افزايش ميزان سرمايه درگردش مورد نياز جهت تأمين مواد اوليه گرديده است.

ماژول برنامه‌ريزي احتياجات مواد علاوه بر در نظر گرفتن ليست مواد و قطعات متشکله محصولات توليدي (BOM) ، كليه  قطعات در جريان ساخت و موجودي‌هاي پايكار و نيز مدت زمان تأمين كالا (Lead Time) را در نظر گرفته و بر اساس گروه‌هاي كالا و نيز نحوه تأمين آنها بصورت اتوماتيك كليه اسناد انبار نظير درخواست كالا، دستور تحويل و درخواست خريد را صادر مي نمايد. امروزه بر طبق آمار منتشره استفاده از روش‌هاي مبتني بر مدل MRP جهت سيستم‌هاي برنامه ريزي مواد تا 70% حجم کالاهاي در جريان ساخت را کاهش و ضمن بالابردن سرعت و دقت فرآيند برنامه ريزي، هزينه‌هاي عملياتي و سربار آن را نيز به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش داده است. 


MRP 104

 

 

 

 

 

GEN 104

 

   
   • درخواست كالا از انبار
   • درخواست كالا از انبار بر اساس سفارش
   • دستور تحويل كالا از انبار
   • دستور تحويل كالا از انبار بر اساس سفارش
   • حواله تحويل كالا
   • حواله تحويل كالا بر اساس نوع حواله
   • حواله هاي انبار بر اساس سفارش
   • درخواست خريد كالا
   • كسري مواد پروژه‌ها
   • كسري مواد پروژه‌ها - به تفكيك نوع محصول
   • كسري مواد پروژه‌ها - خلاصه بر اساس كالا
   • كسري مواد پروژه‌ها - سرجمع سفارش
   • كسري مواد پروژه‌ها - بر اساس حواله
   • كسري مواد پروژه‌ها - بر اساس حواله و مركز هزينه
   • ليست درخواست كالا از انبار
   • ليست دستور تحويل كالا از انبار
   • ليست دستور تحويل كالا از انبار به تفكيك گروه كالا
   • ليست درخواست خريد كالا
   • ليست درخواست خريد كالا با احتساب كسري
 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  برنامه ریزی احتاجات مواد را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

33 32 31
36 35 34

 

 

 

 

GEN 106

 

 

RADAN MRPII

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

   

 

 

  


 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن