برنامه ريزي ظرفيت

 

 • ظرفيت مورد نياز (نيروي انساني و ماشين آلات) براي پاسخ‌گويي به تعهدات توليدي چيست؟
 • آيا امكاناتي كه در اختيار داريم در صورت افزايش شديد تقاضا كفاف نياز ما را خواهد داد؟
 • گزينه‌هاي ما جهت كاهش هزينه‌ها در دوره ركود چيست؟
 •  
   

سئوالات فوق تنها بخشي از پرسش‌هاي مديران ارشد سازمان براي برنامه ريزي يا مواجهه با تغييرات شديد و سريع شرايط مي‌باشد. تغييراتي كه به دلايل مختلف از قبيل ورود رقباي داخلي و خارجي، تغيير شرايط تجاري و تعرفه‌هاي بازرگاني، اوضاع سياسي- اقتصادي و پارامترهاي ديگر كه عمدتاً خارج از حوزه كنترل و مديريت آنان قرار دارد، در بسياري اوقات اجتناب ناپذير مي‌باشد.

با استفاده از ماژول برنامه‌ريزي ظرفيت مورد نياز، امكان برآورد ميزان نيروي انساني و ماشين‌آلات لازم جهت پاسخ‌گويي به تعهدات وجود داشته، همچنين امكانات لازم براي افزايش حجم توليد و گزينه‌هاي ممكن جهت كاهش هزينه‌ها قابل شناسايي خواهد شد.


MRP 106

 

 

 

 

 GEN 104

 

 

   
   • بودجه فروش
   • بودجه توليد
   • بودجه دستمزد مستقيم
   • بودجه سربار
   • فهرست كالاها بر اساس آخرين نرخ خريد
   • بودجه توليد
   • بودجه توليد-خلاصه بر اساس گروه محصول
   • بودجه توليد بر اساس وزن-خلاصه بر اساس گروه محصول
   • بودجه دستمزد
   • بودجه سربار
   • قيمت پيشنهادي (بودجه اي) فروش محصولات پايه
   • ظرفيت مورد نياز مراكر كار و مراكز گروه كار
   • ظرفيت مورد نياز واحدهاي توليدي
   • بودجه مورد نياز جهت تأمين مواد اوليه
   • ريز مواد مورد نياز براي برنامه ساليانه
   • مصرف استاندارد مواد اوليه بر اساس بودجه توليد - به تفكيك محصول
   • انحراف مصرف مواد اوليه بر اساس بودجه توليد
 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  برنامه ریزی ظرفیت را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

34 33 32

 

  

 

 

 

GEN 106

 

 

RADAN MRPII

 

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

   

 

 


  


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن