برنامه ريزي خريد 

فرآيند تدارك و تأمين كالا، به دليل تنوع محصولات و گستردگي منابع تأمين و پيچيدگي‌هاي مربوط به مشخصات فني كالاها، امري تخصصي و پيچيده بوده و در بسياري اوقات به گلوگاهي در عمليات خريد و فرآيند توليد محصولات تبديل مي‌شود.

 

   

با افزايش حجم سفارش‌هاي در دست، مديريت و پيگيري عمليات تداركات از شروع دريافت درخواست خريد تا پايان تحويل كالاهاي خريداري شده به انبارهاي مربوطه و بصورتي مؤثر و اقتصادي، نيازمند وجود سيستمي منسجم و كارآمد مي‌باشد.ماژول برنامه ريزي خريد علاوه بر محاسبه مقادير مواد مورد نياز سفارشات در دست توليد، امكان پيش بيني مصرف ماه‌هاي آتي بر اساس روند مصرف و به تفكيك گروه‌هاي كالايي مختلف را نيز فراهم مي‌آورد. اين پيش بيني بر پايه مدل‌هاي گوناگون كنترل موجودي كه توسط كاربر بصورت پارامتريك قابل تعريف مي‌باشد، امكان پذير خواهد بود.


MRP 105

 

 

  

 

 GEN 104

 

 

   
   • برنامه خلاصه تأمين كالا - هفتگي
   • برنامه خلاصه تأمين كالا - ماهانه
   • برنامه خلاصه تأمين كالا - سه ماهه
   • برنامه تفصيلي تأمين كالا
   • برنامه تفصيلي تأمين كالا - به تفكيك رديف سفارش
   • برنامه تفصيلي تأمين كالا - سرجمع هر سفارش
   • گزارش مقايسه روند مصرف و MRP - مقداري
   • گزارش مقايسه روند مصرف و MRP - مقداري/ريالي
   • مواد مورد نياز 6 ماهه بر اساس MRP - مقداري
   • مواد مورد نياز 6 ماهه بر اساس MRP - مقداري/ريالي
   • مواد مورد نياز 6 هفته بر اساس MRP
   • مواد مورد نياز 12 هفته بر اساس MRP
   • پيشنهاد خريد مواد اوليه بر اساس روند مصرف و نقطه سفارش
   • مرور و آناليز موجودي و مصرف
   • مرور موجودي و مصرف مواد اوليه مشترك محصولات پايه
   • پيش بيني نياز 6 ماهه - خلاصه
 

 

 

 

 GEN 105

 نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  برنامه ریزی خرید را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

33 32 31

 

  

 

 

GEN 106

 

 

RADAN MRPII

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

   

 

 


  


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن