مديريت منابع توليد MRP

با افزايش رقابت شركت‌هاي توليدي و ضرورت ايجاد تنوع در محصولات مطابق با سلايق مشتريان، وسعت و پيچيدگي فرآيندهاي توليدي به صورت فزاينده‌اي  رشد مي‌نمايد. تنوع محصولات از يك طرف و  لزوم رعايت تاريخ‌هاي تعهد شده تحويل از طرف ديگر، بر پيچيدگي امر برنامه ريزي و مديريت توليد كارخانجات توليدي افزوده است. مقوله اي كه امروز تحت عنوان Shop Floor Planning & Control، به يكي از مباحث اصلي حوزه مديريت منابع توليد تبديل گرديده است.

 

   

سئوالات زير تنها بخش از مسائل فراروي مديران اجرايي صنايع است كه يافتن راه حل علمي، عملي، اقتصادي و بهينه براي آنها، بخش قابل توجهي از وقت و انرژي آنان را به صورت روزانه به خود اختصاص مي‌دهد:

 • در حالت وجود محصولات مختلف استاندارد يا سفارشي، با چه روشي مي‌توان با سرعت و دقت مناسب اجزاء متشكله محصول اعم از مواد اوليه و محصولات نيمه ساخته را شناسايي نمود؟
 • اطلاعات طراحي و مهندسي محصول و فرآيندهاي توليدي محصولات گوناگون، (زمان توليد، ماشين آلات ، ابزار و  نيروي انساني  و ...) كه داراي برخي اجزاي مشابه يا متفاوت هستند، چگونه قابل مديريت است؟ آيا اين اطلاعات بصورت يكپارچه و با فرمت مناسب در اختيار واحدهاي مرتبط اعم از فروش، مهندسي، برنامه ريزي ، خريد و ... قرار مي‌گيرد؟
 • در صورت نياز مشتري به انتخاب يا تغيير اجزاء محصول، آيا امكان مديريت سيستماتيك سفارش‌هاي متنوع مشتريان وجود دارد؟
 • با توجه به حجم و تنوع سفارش‌هاي مشتريان، اولويت گذاري سفارشهاي مختلف، تخصيص منابع و موجودي‌هاي مواد و محاسبه و برنامه ريزي احتياجات مواد در زمان مقرر،  با چه روشي قابل انجام خواهد بود؟
 • با توجه به حجم، تنوع، ميزان كار باقيمانده سفارش‌هاي مختلف و ظرفيت منايع ساخت، محاسبه و زمانبندي توليد (Production Scheduling)  چگونه انجام مي‌گردد؟
 • آيا روشي براي اطلاع ازآخرين وضعيت موجودي محصولات نهايي، قطعات نيمه ساخته و مواد اوليه وجود دارد؟ آيا اين اطلاعات با سيستم برنامه‌ريزي مواد و توليد بصورت يكپارچه عمل مي كند؟
 • زمانبندي و برنامه ريزي خريد اقلام مورد نياز  بر چه اساسي انجام مي گردد؟ آيا اين روش اقتصادي و خالي از خطاست؟
 • گزارشات و  عملكرد واقعي توليد چگونه ثبت و با برنامه مطابقت داده مي‌شود؟ آيا اين اطلاعات، بصورت سيستماتيك تأثيري در صدور برنامه دوره آتي خواهد داشت؟
 • آيا روشي براي كنترل آخرين وضعيت قطعات در جريان ساخت و موجودي‌هاي مواد اوليه پايكار وجود دارد ؟ آيا اين موجودي‌ها در برنامه ريزي توليد و خريد مواد اوليه تأثير گذار خواهد بود؟

مديريت منابع توليد MRP

 مجموعه نرم افزار مديريت منابع ساخت رادان (RADAN-MRP II® Solution)، با ديدگاه پاسخ‌گويي به كليه نيازهاي مديران اجرايي صنايع مختلف توليدي در زمينه برنامه ريزي و كنترل منابع ساخت طراحي و پياده سازي گرديده است.

 اين سيستم بر مبناي داده‌ها و اطلاعات مهندسي محصولات، فرآيندهاي توليدي، كالاهاي در جريان ساخت، موجودي‌هاي مواد اوليه و محصولات نهايي و سفارشات در دست توليد، كليه محاسبات و عمليات برنامه ريزي شامل برنامه ريزي احتياجات مواد، برنامه ريزي توليد (زمانبندي نيروي انساني و ماشين آلات)، برنامه ريزي خريد و ... را بصورت همزمان و كاملاً يكپارچه و سازگار (Consistent) با يكديگر انجام داده و قادر خواهد بود اطلاعات مورد نياز سيستم‌هاي حسابداري و به ويژه قيمت تمام شده محصولات سفارشي را محاسبه نمايد.

 

 

 

330

 

 

 

 

اين سيستم علاوه بر مديريت و كنترل كليه فعاليت‌هاي جاري كارگاه، (Shop Floor Planning & Control) ، در زمينه‌هايي نظير برنامه ريزي ظرفيت مورد نياز، به عنوان ابزاري كارآمد جهت پشتيباني تصميمات مديريت مورد استفاده خواهد بود.

  

   

 

 

 مهندسی محصول

MRP

 

برنامه ریزی ظرفیت

 

 

 

 

مدیریت سفارشات

 

 

 

برنامه ریزی خرید

 

برنامه ریزی و کنترل تولید

 

 

برنامه ریزی احتیاجات مواد

  

 

 

زنجیره مدیریت منابع تولید رادان، با نگرش جديد به حوزه توليد و استفاده از زبان مشترك مابين كليه واحدهاي داخلي كارخانه (مهندسي، توليد، مالي، خريد، برنامه ريزي، فروش) باعث ارتقاء بهره‌وري نيروي كار و استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي داخلي كارخانه میگردد. مهم‌ترين تأثيرات اين مجموعه نرم افزاری عبارت است از:

 • كاهش چشم‌گير موجودي درجريان ساخت
 • به حداقل رساندن موجودي مواد اوليه
 • كنترل دائم برگردش فعاليت‌هاي توليدي و كالاهاي نيمه ساخته
 • هماهنگي كامل مابين فرآيندهاي برنامه ريزي مواد، برنامه ريزي توليد و چرخه تدارك و تأمين كالا

 

 

GEN 106

 

 

RADAN MRPII 

 

 

 

 

 

 


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن