SELECTION 1

 

پس از برنامه ریزی تامین نیروی انسانی که از طریق اعلام نیاز واحدهای سازمانی و بر اساس چارت سازمانی مصوب انجام گردیده است ، در این مرحله میبایست در ابتدا نسبت به مشخص کردن روش جذب نیرو مانند آکهی در روزنامه های کثیرالانتشار ، شبکه های احماعی ، موسسات کاریابی و ... اقدام نمود . پس از انجام مراحل جذب و اقدام متقاضیان استخدام ، میبایست ضمن ثبت مشخصات شخص و مهارتی متقاضیلن استخدام ، نسبت به انجام مراحل گزینش و انتخاب متقاضیان حائز شرائط اقدام نمود . مواردی از قبیل مصاحبه های شغلی و نیز اخذ تایید از مراتب ذیصلاح درون و برون سازمانی از جمله مراحل گزینش نیرور خواهد بود.

 

   

در چرخه سیستمهای حوزه مشتریان رادان مدیریت فروش جایگاه خاصی را بازی می نماید . در واقع فروش مرحله ای است که جایگاه مشتریان بالقوه و ارتباط آنها با بدنه سازمان رسمیت یافته و ادامه فرآیندهای تولید و تامین ، بعنوان زنجیره های تولید ارزش افزوده امکانپذیر میگردد.

HRM 102

 از جهت حجم ارتیاطات فرا بخشی ، فروش حلقه مهمی در مجموعه فرآیندهای هر سازمان میباشد. میتوان به جرات گفت هیچ فرآیندی به این اندازه با سایر فرآیندهای سازمان مرتبط نمیباشد.

  

 

 

 

GEN 104

 

 

   
  • تعريف نحوه جذب
  • ثبت و ارزيابي اطلاعات متقاضيان كار
  • گزينش متقاضيان كار
  • مرور متقاضيان كار
  • اعلام نياز نيروي انساني
  • آمار خلاصه جذب و گزينش

 

 

 

 

 

 GEN 105

 

HRM 3 HRM 2 HRM 1
HRM 6 HRM 5 HRM 4

 

 

 

 

GEN 106 

  

               HRM thumb                                                                              HRM F thumb   

                              

 

 

 mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   مديريت منابع توليد     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   MRP 101   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    MRP 29 resize  

FRM 01 resize

 
 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن