Credit 101

با توجه به شرائط پیچیده اقتصادی ، نحوه ارتباط با مشتریان بعنوان مهمترین منبع حیات و کسب درآمد شرکتها یکی از دغده های مهم مدیران شرکتهاست . بگ.نه ای که سرعت عمل در عملیات تجاری همراه با کنترل پارامترهای لازم و رعایت ریسکهای مرتبط باشد . در عین حال بتوان بگونه ای مناسب مابین متریان مختلف بر اساس حجم کسب و کار و نیز مواردی از قبیل خوش حسابی تفاوت قائل شد . سیستم اعتبارسنجی رادان با روشی علمی و استاندارد نسبت به ارزیابی عملکرد مالی مشتریان اقدام و بر مبنای آن نحوه رفتار سازمان با آنها را تعیین می‌نماید.

 

   

نرم افزار مدیریت اعتبارسنجی مشتریان با امکان تعریف انواع پارامترهای ریسک و اعتبار هراه با وزن دهی به آنها ، مشتریان را در گروههای سبز، زرد و قرمز از جهت میزان ریسک قرار داده و از این طریق میتوان بصورتی کاملا هوشمند نسبت به تایین نوع و نحوه ارتباط تجاری با آنها تصمیم گیری نمود . این تصمیم گیری میتواند کاملا اتوماتیک و بدون نیاز به نیروی انسانی صورت پذیرد.

CRM 110

 

 

 

 

 


 

فرآیندهای زیر بصورت کامل تحت پوشش سیستم فوق قرار می گیرد :

 

 

 

Etebar

 

 

 

 

 

GEN 103

 

 

 

   
   •  یكپارچگی با سیستمهای یکپارچه ERP نظیر سیستم فروش، حسابداری و دریافت و پرداخت
   • امکان تعریف انواع الگوهای ریسک با استفاده از پارامترهای مختلف نظیر میزان و تعداد چکهای برگشتی ، چکهای نزد صندوق و ...
   • امکان وزن دهی به یک از پاارامترهای ریسک
   • تعریف محدوده های سبز ، زرد و قرمز بر مبنای مجموع وزنی پارامترها
   • امکان تخصیص الگو به هر یک از مشتریان
   • امکان تعریف اعتبار مشتریان بر مبنای رفتارهای تجاری آنها نظیر حجم رید در طی ماههای گذشته
   • صدور اعلامیه اعتبار برای دوره های زمانی مشخص که بر مبنای آن نحوه ارتباط با مشتریان برای یک دوره زمانی مشخص تعیین میگردد.
 

 

 

 

 

 

 GEN 105

 

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت اعتبارسنجی مشتریان را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

مديريت ارتباط با مشتري CRM مديريت ارتباط با مشتري CRM مديريت ارتباط با مشتري CRM
مديريت ارتباط با مشتري CRM مديريت ارتباط با مشتري CRM مديريت فروش

 

 

 

 

  


mortabet 5
      
                 
  مديريت فروش     حسابداري مالي     مديريت ارتباط با مشتريان    مديريت انبارها   
                 
   CRM 106   FRM 101   CRM 105   SCM 101   
   
   SMS JPEG 6    FRM 01 resize    SSMS 6  

IMS 3

 
 

 

 

 


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن