مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

ارتباط با مشتریان اعم از مشتریان بالقوه که سازمان در حال مذاکرات تجاری با آنهاست و نیز مشتریان فعلی جهت اطلاع رسانی و نیز اخذ نقطه نظرات و سنجش رضایتمندی آنها یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی در چرخه فعالیت تجاری سازمانهاست. شاید به جرات بتوان گفت ادامه حیات هر شرکت در گروه تعریف درست این ارتباط میباشد.

 

 

   

با عنایت به موارد فوق الذکر مجموعه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان رادان با هدف مدیریت و هدایت کلیه فعالیتهای مرتبط با این حوزه طراحی و پیاده سازی گردیده است. این نرم افزار ضمن برنامه ریزی و کنترل کلیه عملیات مربوط و مرتبط با مشتریان اعم از مشتریان بالقوه (در قالب برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیتهای بازاریابی) و نیز مشتریان بالفعل (در قالب فعالیتهایی نظیراطلاع رسانی و ارسال پیامها در مناسبتها و زمانهای مشخص، انجام فعالیتهای نظرسنجی و نیز ثبت نقطه نظرات مشتریان) را نیز فراهم مینماید. علاوه بر امکانات فوق میتوان به برنامه ریزی کلیه فعالیتهای تبلیغاتی و روابط عمومی سازمان نیز اشاره نمود.

CRM 105

 

 

 

نکته حایز اهمیت و کلیدی در این مجموعه نرم افزار ، یکپارچگی با سایر نرم افزارهای رادان نظیر حسابداری ، فروش ، انبار و اتوماسیون اداری میباشد. این امر ضمن جلوگیری از دوباره کاری و انجام فعالیتها بصورت جزیره ای ، مدیریت ارتباط با مشتریان را قبل ، همزمان و بعد از پروسه فروش امکان‌پذیر میسازد. مطلب فوق حایز اهمیت فوق العاده ای میباشد . شرکتهای زیادی دیده میشوند که علیرغم صرف وقت و انرژی زیاد جهت راه اندازی سیستمهای CRM که بصورت جزیره ای و مستقل از سایر سیستمها راه اندازی میگردند عملاٌ نتیجه ملموسی از زحمات خود برداشت نمیکنند . در واقع در اینگونه سیستمها تمامی اطلاعات میبایست مستقل از داده های موجود ، بصورت تکراری در سیستم فوق وارد گردیده و این باعث دوباره کاری و عدم یکپارچگی داده ها میگردد. ضمن آنکه در صورت موفقیت در فعالیتهای بازاریابی و عقد قرارداد ، پیگیری و مدیریت ادامه فعالیتهای مرتبط با فروش نظیر دریافت وجوه ، برنامه ریزی تولید ، تحویل کالا و نیز خدمات پس از فروش امکانپذیر نخواهد بود .

 

 

 

GEN 102

فرآیندهای زیر بصورت کامل تحت پوشش سیستم فوق قرار می گیرد :

 

 

   

 

 

  

مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

 

 

GEN 103

در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان رادان نکات کلیدی و پراهمیت زیر کاملاٌ مدنظر بوده و بمورد اجرا گذاشته شده است:

 

 

   
   •  یكپارچگی با سیستمهای یکپارچه ERP نظیر سیستم فروش، خدمات پس از فروش، انبار و اتوماسیون اداری
   • امکان شناسایی، ثبت و پیگیری کلیه عملیات مرتبط با بازاریابی .
   • شناسایی کارشناسان بازاریابی ، شناسایی و طبقه بندی بازار و مشتریان بالقوه (Market Segment)و تخصیص آنها به گروه کارشناسان بازاریابی ، ثبت فعالیتهای بازاریابی و نیز برنامه ریزی اقدامات آتی آنها تا اخذ نتیجه و نیز شناسایی و طبقه بندی رقبا  از جمله قابلیتهای این سیستم در مدیریت فعالیتهای بازاریابی میباشد.
   • امکان برنامه ریزی، ثبت و پیگیری کلیه عملیات تبلیغاتی
   • کلیه فعالیتهای تبلیغاتی نظیر شرکت در نمایشگاهها ، برگزاری کمپین های تبلیغاتی و نیز امکان برنامه ریزی جهت انتشار اقلام تیلیغی نظیر بروشور و کاتالوگ و ... از جمله قابلیتهای این سیستم در حوزه مدیریت تبلیغات میباشد.
   • امکان برنامه ریزی و ثبت عملیات اطلاع رسانی به مشتریان بصورت اتوماتیک و دستی از طریق ارسال SMS و ایمیل و نیز فکس و نامه. الکوهای اطلاع رسانی که براحتی توسط کاربر طراحی و ایجاد میگردد با اخذ اطلاعات سیستماتیک از داده های موجود در زیرسیستمهای رادان از قبیل تاریخ تولید ، تاریخ شروع و پایان قرارداد ، شروع و اتمام دوره گارانتی ، مناسبتهای ملی و مذهبی و ... بصورت اتوماتیک اقدام به ارسال پیامهای مختلف به گروههای مشتریان منتخب می نماید.
   • امکان برنامه ریزی، ثبت و پیگیری کلیه عملیات نظرسنجی.
   • نظرسنجی ها در قالب الگوهای نظرسنجی که بصورت پارامتریک در سیستم و توسط کاربر براحتی تعریف میشوند (امکان طراحی سوالهای جند جوابی و تشریحی و ... در الکوها مهیا گردیده است) صورت گرفته و پس از انجام و دریافت نقطه نظرات مشتریان، براحتی در سیستم ثبت و در قالب گزارشات مختلف تحلیل میگردند.
   • امکان ثبت و پیگیری نقطه نظرات مشتریان اعم از قدردانی، پیشنهاد، انتقاد و شکایت  . نظرات مشتریان پس از ثبت در سیستم قابلیت ارجاع به واحدهای مختلف سازمان و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی را دارا میباشند.
   • ارایه انواع گزارشات عملیاتی و تحلیلی در حوزه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتریان

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت ارتباط با مشتریان را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

مديريت ارتباط با مشتري CRM مديريت ارتباط با مشتري CRM مديريت ارتباط با مشتري CRM
مديريت ارتباط با مشتري CRM مديريت ارتباط با مشتري CRM crm6

 

 

 

 

 

GEN 106

 

 

مديريت ارتباط با مشتري CRM

 

mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت فروش    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   CRM 106   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    SMS JPEG 6  

IMS 3

 
 

 

 

 


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن