خدمات پس از فروش 

نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی: امروزه با گسترش بازار و افزایش چشمگیر رقابت، مفهوم خدمات پس از فروش اهمیت روزافزونی یافته ‌است.  در واقع یکی از شاخص‌های اصلی در انتخاب محصول و برندهای تجاری توسط مصرف کنندگان، کیفیت و دامنه ارائه خدمات پس از فروش می‌باشد. از دیگر سو در صورت وجود ساختاری منظم و سیستماتیک در حوزه خدمات پس از فروش بازخوردهای مصرف‌کنندگان می‌تواند در اصلاح خط مشی و روش‌های کاری عرضه‌کنندگان کالا و خدمات نقش تعیین کننده‌ای ایفا نماید.

 نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی رادان

   

سیستم نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی رادان  با رویکرد ارائه خدمات به شرکتهایی که محصولات سرمایه ای و با طول عمر بالا به مشتریان خود ارائه می نمایند طراحی و پیاده سازی گردیده است. در اینگونه موارد معمولاٌ طی یک قرارداد فروش که شرائط مختلفی از قبیل شرائط پرداخت، مدت تحویل، نحوه و مدت گارانتی و  غیره تعیین گردیده است محصولات به مشتری تحویل میگردد. معمولاٌ دز زمان تحویل شماره سریال کالا در اسناد تحویل ثبت گردیده و مبنایی برای ارائه خدمات پس از فروش خواهد بود. 

CRM 108

 

در واقع تفاوت اصلی مابین سیستم نرم افزار خدمات پس از فروش صنعتی و عمومی از همین نقطه آغاز میشود. در سیستم خدمات پس ازفروش صنعتی رادان با محصولی با مشتری مشخص و با شرائط از پیش تعریف شده مواجه هستیم در حالیکه در سیستم خدمات پس از فروش عمومی اطلاعات محصول تا حدی مشخص ولی مشتری و استفاده کننده آن تا زمان درخواست خدمات پس از فروش نامشخص میباشد.

 

 

 

GEN 102

با عنایت به موارد فوق در طراحی سیستم خدمات پس از فروش صنعتی رادان ضمن رعایت یکپارچگی با سایر سیستمها کلیه عملیات و فعالیتهای خدمات پس از فروش لحاظ گردیده و پیاده سازی گردیده است . روال گردش کار سیستم خدمات پس از فروش را میتوان بصورت بسیار خلاصه و ساده در نمودار شماتیک زیر ملاحظه و در قالب توضیحات ذیل آن تشریح نمود :

  

   

    • ثبت مشخصات اصلی محصول ، اجزاء اصلی و خصوصاٌ شماره سریال در زمان تحویل به انبار محصول
    • تعیین شماره سریالهای محصولات تحویل شده به مشتریان در زمان صدور حواله خروجی انبار محصول
    • ثبت و پیگیری درخواست ارائه خدمات دریافتی از مشتریان
    • بازدید کارشناسان فنی از محل در صورت نیاز و تعیین تکلیف وضعیت گارانتی خدمات درخواستی
    • ارائه پیشنهاد قیمت و تنظیم قرارداد ارائه خدمات پس از فروش در صورت نیاز
    • صدور احکام کاری برای مجریان بر اساس درخواستهای دریافتی مشتریان و نیز انجام خدمات نصب و راه اندازی مطابق با تعهدات فروش
    • انجام خدمات توسط مجریان مطابق با احکام صادره
    • صدور فاکتور ارائه خدمات در صورت نیاز
 

 

 

 

ASM Ind FlowDiagram JPEG

 

در کنار موارد فوق کلیه اقدامات مورد نیاز نظیر دریافت وجوه ، درخواست و تحویل قطعات و مواد مصرفی و نیز ثبت عملیات حسابداری بصورتی کاملاٌ یکپارچه توسط زیرسیستمهای مربوطه مدیریت و انجام میگردد.

 

 

GEN 103

 

 

 

   

   • يكپارچگی با سيستمهای انبار و فروش و امكان رديابی محصولات فروخته شده
   • امكان رديابی كليه خدمات انجام شده برای يك محصول با شماره سريال مشخص
   • امكان برنامه‌ريزی مناسب برای اجرای خدمات و استفاده بهينه از گروههای مجری با استفاده از روش تخصيص منابع
   • امكان رديابی گارانتی محصول با شماره سريال مشخص
   • امكان تخصيص گروههای مجريان به مناطق كاری (جغرافيايی)
   • امكان تعريف خدمات گروهی به منظور سرعت عمل و استاندارد نمودن عمليات خدمات پس از فروش
   • امكان استفاده از فهرست قيمتهای مصوب برای خدمات و قطعات مورد استفاده در صدور فاكتور انجام خدمات
   • امكان استفاده از الگوهای از پيش تعريف شده براي صدور فاكتور انجام خدمات
   • امكان تنظيم قرارداد خدمات پس از فروش و صدور حكم كار براساس قرارداد
   • امكان استفاده از چندين قيمت مصوب بر اساس مشتريان مختلف
   • پوشش دهی به كل فرآيند خدمات پس از فروش شامل ثبت درخواست مشتريان، صدور پيش فاكتور، قرارداد، حكم كار، حواله انبار و فاكتور فروش
 

 

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  خدمات پس از فروش صنعتی را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

  خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش
  خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش

 

 

 

GEN 106

  خدمات پس از فروش

 

 

 


mortabet 5
      
                 
  مديريت فروش     حسابداري مالي     مديريت ارتباط با مشتريان    مديريت انبارها   
                 
   CRM 106   FRM 101   CRM 105   SCM 101   
   
   SMS JPEG 6    FRM 01 resize    SSMS 6  

IMS 3

 
 

 

 

 

 

 


نرم افزار خدمات پس از فروش 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن