سفارشات خارجي 

تامین کالا از بازارها و منابع خارجی منافع و ریسکهای خاص خود را برای سازمان بهمراه خواهد داشت. افزایش اطمینان از کیفیت کالا  ، استفاده از دانش فنی تأمین کنندگان و خصوصاٌ قیمت مناسبتر از جمله مزایای این امر است. افزایش زمان تحویل ، فرآیند نسبتاٌ پیچیده و طولانی و ضرورت برخورداری از تخصص و تجربه کافی نیز از محدودیتها و ریسکهای سفارشات خارج میباشد.

 

   

با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به میزان قابل توجه سرمایه در گردش مورد نیاز  در امر سفارشات خارجی لزوم برخورداری از ابزاری مناسب جهت یکپارچه سازی فرآیند تصمیم گیری میان واحدهای ذیربط نظیر تولید ، انبار ، فروش ، بازرگانی و مالی بیش از پیش نمایان میگردد.

سیستم سفارشات خارجی رادان بعنوان یکی از ماژولهای چرخه تأمین ضمن ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی و عملیاتی با سایر سیستمهای مرتبط بگونه ای طراحی گردیده است که امکان تنظیم سیستم مطابق با رویه های جاری سازمان و نیز دستورالعملها و مقررات در حال تغییر کشور برای سازمانها کاملاٌ امکانپذیر بوده و براحتی قابل انجام باشد .

SCM 103

 

 

 

 

 

GEN 102

 

سفارشات خارجي 

 

نمودار شماتیک بالا فرآیندهای اصلی سیستم سفارشات خارج رادان را نشان میدهد. طراحی  سیستم سفارشات خارج بگونه ای انجام گردیده است که ضمن یکپارچگی با سیستمهای بالادستی خود نظیر فروش ، انبار و تولید امکان برنامه ریزی کلیه فعالیتهای خرید از ابتدا تا انتهای کار بگونه ای ساده و راحت امکانپذیر میباشد.

 

 

  

 

GEN 103 

 اهم ویژگیها و مزیتهای کلیدی سیستم سفارشات خارج رادان عبارتست از :

 

 

   

 

  • يكپارچگي در چرخه تأمين با سيستم MRPو انبار
  •  امكان صدور اتوماتيك برنامه خريد براي دوره هاي زماني مشخص (بر اساس كسري مواد اوليه، تاريخ نياز، موجودي هاي در دست انبار و موجوديهاي در دست خريد / در راه)
  • جلوگيري از خريد اقلام مازاد كاهش چشمگير حجم نقدينگي كالاهاي در دست خريد
  • انجام خريدهاي به موقع و اقتصادي و جلوگيري از توقف خطوط توليد با برنامه ريزي تأمين مناسب
  • امكان تعريف انواع روشهاي خريد و تعيين مراحل انجام خريد از ابتدا تا انتها توسط كاربر
  • قيمت گذاري اتوماتيك رسيدهاي انبار همزمان با ثبت فاكتورهاي خريد
  • يكپارچگي با سيستم حسابداري و امكان صدور اتوماتيك سند حسابداري خريد
  • امكان ارزيابي تأمين كنندگان (جهت پوشش دهي به الزامات سيستمهاي مديريت كيفيت)

 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم سفارشات خارج  را در زیر ملاحظه میفرمایید:

 

سفارشات خارجي سفارشات خارجي سفارشات خارجي
سفارشات خارجي سفارشات خارجي سفارشات خارجي

 

 

 

GEN 106

زنجيره تامين

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   مديريت انبارها      حسابداري مالي    مديريت فروش    مديريت فضاي انبارها   
                 
   SCM 101   FRM 101   CRM 106   SCM 105   
   
   IMS 3    FRM 01 resize    SMS JPEG 6  

WMS 10

 
 

 

 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن