مديريت زنجيره تامين

امروزه ۴ رکن قیمت ، کیفیت ، تنوع کالا و زمان تحویل شاخصهای کلیدی موفقیت هر سازمان در بازار پر نوسان و رقابتی میباشد . ارکان فوق حاصل فرآیندهای پیچیده درون سازمانی و نیز تعامل شركتها با تامين كنندگان و مشتريان بوده و از  پارامترهایی نظیر پيچيدگي بازارها، دوره عمر محصولات و زمان پاسخگويي به مشتريان و انعطاف پذيري، تأثیر می پذیرند.

 

   

مدیریت زنجیره تأمین  در واقع بعنوان ابزاری جهت دستیابی به این اهداف و ارکان ۴ گانه حائز اهمیت خاص میباشد . تاثیر این زنجیره بر تأمین بموقع ، کیفی و با قیمت مناسب غیر قابل انکار میباشد. مدیریت زنجیره تأمین با ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی مابین نیازهای مشتریان ، اطلاعات مهندسی محصولات ، مشخصات کالاهای مستقر در انبارهای فیزیکی ، موجودی کالاهای در راه ، روشهای بسته بندی و چیدمان در انبار و نیز اطلاعات و مشخصات تأمین کنندگان کالا ، دست سازمان را برای فروش محصولات متنوع با کیفیت مناسب ، قیمت رقابتی و در زمان و موعد مقرر بطرزی چشمگیری باز می نماید.

 

آمار سازمانهای موفق در امر استقرار مجموعه راهکارهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه شرکتهاست. در روزگاری که اغلب شرکتهای صنعتی و بازرگانی از کمبود نقدینگی رنج میبرند ، راهکارهای موفق مدیریت زنجیره تأمین میتواند بسیاری ار معضلات و گرفتاریهای مبتلا به این شرکتها را مرتفع و برطرف سازد.

مديريت زنجيره تامين

 

 

 

330

 

زنجیره تأمین راهکار یکپارچه سازمانی رادان سومین حلقه از ابزارهای مدیریت پس از حوزه مشتریان و مدیریت تولید میباشد. در واقع ما پس از مدیریت ارتباط خود با مشتریان (CRM) (طی فرآیندهای تبلیغات ، بازاریابی ، فروش ، مدیریت سفارشات فروش و نیز خدمات پس از فروش) و نیز  انجام اقدامات و برنامه ریزی های لازم جهت تولید محصولات فروخته شده (MRP) ، در سومین مرحله میبایست نیازمندیها و احتیاجات مواد و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی را جهت تحویل بموقع سفارشات و پیش بینی های فروش مرتفع نماییم. این امر درقالب سیستمهای مدیریت انبارها ، خرید داخل و سفارشات خارج محقق خواهد شد.

 

 

 

مدیریت انبارها

SCM

 

 

 

مدیریت فضای انبار

 

 

تدارکات داخل

 

طبقه بندی و شناسایی کالاها

(کدینگ)

 

سفارشات خارج

  

 

 

در زنجیره تأمین رادان ، در کنار سیستمهایی که مستقیماٌ امر خرید را مدیریت مینمایند امکان استفاده از سیستمهای مهم دیگری از قبیل شناسایی و طبقه بندی اقلام (کدینگ) و مدیریت داخلی انبارها نیز مهیا گردیده است . سیستمهای فوق در ایجاد نظم و انظباط سازمانی و همچنین شفافیت و راحتی و تسریع فعالیتها نقش تعیین کننده ای در سازمانها بازی مینمایند.

 

 

 

 

 

GEN 106

 

 

RADAN SCM

 

 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن