مدیران تولید سازمان ها برای تصمیم گیری درست و به موقع به اطلاعاتی شامل میزان موجودی ، تعداد پرسنل ، عملکرد ماشین آلات ، رسید های تولید و ... نیاز دارند . برای سرعت بخشیدن به کار و نیز داشتن دقت فراوان ، از سیستمی به نام نرم افزار مدیریت تولید استفاده می کند .

اهمیت وجود نرم افزار مدیریت تولید در سازمان ها

 

این نرم افزار در کنار دیگر سیستم ها مثل نرم افزار مالی و حسابداری و نرم افزار مدیریت انبار می تواند به مدیران در جهت اداره هر بخش و فرآیند کمک می کند . نرم افزار مدیریت تولید می تواند در مقابل تغیییراتی مثل میزان سفارش و تقاضا و ... منعطف باشد و بتواند در هر شرایطی ، برنامه ریزی ، هدایت فرآیند و کنترل عملیات را به درستی انجام دهد .
این نرم افزار اطلاعاتی از قبیل مقدار مواد مصرف شده ، میزان ضایعات ایجاد شده حین تولید محصول ، تعداد محصولات تولید شده ، زمان شروع به کار و توقف ماشین آلات ، کنترل کیفیت محصولات ، مقدار کارکرد پرسنل و ... را به مدیر مربوطه می دهد .

اهمیت وجود نرم افزار مدیریت تولید در سازمان ها


از ویژگی ها و کاربرد های نرم افزار مدیریت تولید می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• ثبت اطلاعات محصول و ردیابی آن
• ارائه گزارش های کنترلی
• ثبت سفارشات و پیگیری
• محاسبه آمار تولید
• ثبت اطلاعات نیروی انسانی
• گزارش توقفات و علل آن
• صدور رسید انبار و ارسال محصول با کد انبار
• داشتنن الگوی زمان کاری دستگاه ها
• بازرسی کیفی محصولات
• ثبت مقدار تولید محصولات
• ارسال گزارشات فعالییت های روزانه
• تخمین زمان تحویل محصول
• ثبت اطلاعات ضایعات برگشتی به خط تولید
• تعیین اولویت سفارشات
• گزارش هزینه ها
• و ...

اهمیت وجود نرم افزار مدیریت تولید در سازمان ها
نرم افزار مدیریت تولید وظیفه ی برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فرآیند را دارد . این نرم افزار با کمترین هزینه به تولید کالا و ارائه خدمات می پردازد و هدف اصلی آن تولید محصولات کنترل شده بر اساس سیاست های سازمان می باشد .

 

 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن