تعریف های کلی و زیادی برای مدیریت مالی و نرم افزار مالی و حسابداری قرار دارد. ولی به صورت ساده می توان آن را اقتصاد کاربردی نامید که بیشتر مفاهیم آن را در اقتصاد خرد و کلان می آموزیم و از آن در مدیریت مالی استفاده می کنیم. که برای تصمیم گیری و حل مسائل به کار می رود دانست.

مدیریت مالی را می توان جزو مفاهیم اقتصادی می باشد

انواع مدیریت مالی

مدیریت مالی را می توان به 3دسته تقسیم کرد:
1- مدیریت مالی:
عمدتا مدیریت مالی را می توان جزو تصمیم گیری در واحد های تجاری نامید و وظیفه اصلی آنها حفظ نقدینگی، انتشار اوراق قرضه و سهام و ... است. به عبارت دیگر به آن بنگاه کسب و کار نیز گفته می شود.
2- سرمایه گذاری:
مدیریت سرمایه گذاری معمولا با سهام بازار و اوراق بهادار سرو کار دارد. یک مسئول سرمایه گذاری وظیفه این را دارد که سهام بازار را ارزیابی کرده و ارزش گذاری کند.
3- موسسات مالی:
این موسسات اصولا با بانک ها در ارتباط هستند. این موسسات وظیفه دارند تا جدایی از حوزه مدیریت مالی که دارند باید از دانش مالی خود استفاده کنند تا بتوانند مدیریت مالی را به شرح زیر تشکیل دهند:
1- تحلیل
2- برابر با اصول اقتصادی
3- استفاده از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری بهتر
4- استفاده از بهترین راه برای افزایش سود مالی
5- دارای چشم انداز جهانی

هدف مدیریت مالی

هدف اصلی مدیریت مالی و نرم افزار خدمات پس از فروش یک شرکت این است که بتواند ارزش و سهام آن شرکت را به حداکثر برساند. رسیدن به این هدف اندکی پیچیده است و بدون داشتن دانش مالی نمی توان به این نتیجه رسید. یک شرکت زمانی به این نتیجه می رسد که سود اقتصادی خود را به حداکثر برساند و بتواند سود حسابداری خود را کنترل کند. نرم افزار مدیریت انبار نیز به همین صورت است.
سود اقتصادی شامل هزینه هایی است که در آن فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد و بتوان در آن تفاوت درآمد و هزینه ها را محاسبه کرد.

 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن