اصطلاح Happy Call در نرم افزار خدمات پس از فروش به تماسهايي اطلاق ميشود که بعد از نصب يا ارائه خدمات (تعمير ، آموزش و غيره) با مشتري برقرار ميشود.

نرم افزار خدمات پس از فروش - نرم افزار گارانتي

افکار عمومي اشتباه  درباره Happy Call در زير ليست شده اند :

1-      اين تماسها براي گرفتن رضايت از مشتري شاکي برقرار نميشود و براي آن است که درست در بعد از انجام کار حس خوبي به مشتري القا شود و مشتري ترقيب به خريدهاي بعدي شود.

2-      بسياري از شرکتها براي انجام موارد قرارداد خود نياز به تماس با مشتري و گرفتن اطلاعات يا تائيديه هستند . با توجه شود که مفهموم Happy Call به اين معنا نيست .

3-      اگر امکان برقراري تماس بعد از هر سرويس براي هر مشتري را نداريد ، بهتر است اصلا Happy Call انجام ندهيد زيرا به مشتري آموزش ميدهيد که مهم هستند ولي نه هميشه !

  

مفهوم Happy Call يکي از مفاهيم بروز دنيا ميباشد و براي پياده سازي آن بايد روشهاي مدرن را بکار گرفت . يکي از رهها استفاده از نرم افزار خدمات پس از فروش جامع ميباشد که استانداردهاي مشتري مداري و رضايتمندي مشتري را دارا ميباشد.

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن