به نرم افزاري که نيازهاي سازمان را در قالب يک راهکار برطرف ميکنند نرم افزار يکپارچه سازماني اطلاق ميشود. در طرف مقابل اگر براي برطرف کردن نيازهاي سازمان از نرم افزارهاي مختلفي استفاده شود اصطلاحا به آن نرم افزارهاي جزيره اي اطلاق ميشود.

 

نرم افزار يکپارچه سازماني - راهکار يکپارچه سازماني - ERP

مزاياي استفاده از نرم افزارهاي يکپارچه :

 

- صرفه جويي در هزينه و تجهيزات 

- صرفه جويي در زمان 

- پياده سازي سريع تر در سازمان(آموزش و کارآيي)

- کنترل بهتر بر قواعد تجاري و امنيت داده ها

- پشتيباني فني ساده تر

و بسياري از مزاياي ديگر که در آينده به آنها مي پردازيم.

تعاريف بالا جنبه هاي بسيار اوليه از نرم افزار يکپارچه سازماني را بيان ميکنند.در آينده به جنبه هاي کاربردي تر خواهيم پرداخت.

 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن