به نرم افزاري که نيازهاي سازمان را در قالب يک راهکار برطرف ميکنند نرم افزار يکپارچه سازماني اطلاق ميشود. در طرف مقابل اگر براي برطرف کردن نيازهاي سازمان از نرم افزارهاي مختلفي استفاده شود اصطلاحا به آن نرم افزارهاي جزيره اي اطلاق ميشود.

در تعريف شرح وظايف نرم افزار خدمات پس از فروش تعابير مختلفي بکار برده مي شود. که البته تمامي اين تعابير به مرحله اي مي پردازند که در آن محصول مشتري معيوب يا دچار خرابي شده است . و براي اکثريت شرکتهاي خدماتي فقط مديريت هنگام خرابي محصول کافيست . ولي آيا اين امکانات براي يک نرم افزار خدمات پس از فروش کفايت ميکند ؟ آيا فقط ما بايد مشتريان را هنگام خرابي محصولشان ملاقات کنيم ؟ .اگر اين امکانات کفايت ميکرد پس ميزان رضايتمندي مشتريان بايد در بالاترين سطح خود قرار ميگرفت . ولي چرا اينگونه نيست ؟

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن