رادان پويا سامانه

تمامی سعی و کوشش شرکت رادان انجام خدمت به مشتریان گرامی بعنوان مشاوری امین است نه صرفاٌ فروشنده نرم افزار. با این دیدگاه فرآیند خرید نرم افزارهای رادان بگونه ای طراحی گردیده است که ضمن شناخت نیازمندیهای واقعی و خواسته های مشتریان ،  امکان انتخاب آگاهانه مشتری نیز فراهم گردد.

 

 

 

 

نمودار زیر مراحل خرید ، استقرار و پشتیبانی نرم افزارهای رادان را باختصار و بصورت شماتیک نشان میدهد :

 

 

رادان پويا سامانه

همانگونه که در نمودار ملاحظه میفرمایید مراحل خرید ، استقرار و پشتیبانی نرم افزارهای رادان بشرح ذیل میباشد .

 • تماس واحد بازاریابی با مشتریان
 • ارسال کاتالوگ و بروشور محصولات رادان
 • برگزاری جلسات دموی حضوری یا آنلاین توسط واحدهای بازاریابی و مهندسی فروش
 • بررسی وضعیت جاری و نیازمندیهای سیستمی مشتریان توسط کارشناسان رادان
 • ارائه پیشنهاد مکتوب فروش / استقرار مجموعه نرم افزارهای رادان توسط واحد فروش
 • مذاکرات تجاری تا حصول نتیجه و عقد قرارداد
 • انجام مراحل استقرار
 • مرحله پشتیبانی دوره ای سالیانه

 

 

 

 

از سوی دیگر فرآیند استقرار یک مجموعه نرم افزار خصوصاٌ وقتی در ابعاد راهکارهای یکپارچه سازمانی مطرح میشود میبایست به مثابه یک پروژه مهم و دقیق که نیازمند رعایت استانداردهای مدیریت پروژه خصوصاٌ فازبندی ، شناخت و زمانبندی صحیح فعالیتها و تقسیم کار مناسب مابین مسئولین مرتبط میباشد ، دیده شود.

تجربه موفقیت آمیز استقرار سیستمهای یکپارجه سازمانی رادان مؤید این نکته مهم است که رعایت اصول و قواعد کاری فوق  میتواند ریسکهای تغییر سیستمهای سازمان را (که میبایست در حال ادامه فعالیتهای جاری اقدام به تغییر سیستمها بنماید) را بخوبی مدیریت و در یک دوره زمانی کوتاه و با صرف وقت و هزینه مناسب پروژه استقرار سیستمها را به ثمر برساند.

 

 نمودار زیر مراحل  استقرار نرم افزارهای رادان را باختصار و بصورت شماتیک نشان میدهد :

 

رادان پويا سامانه

مراحل استقرار نرم افزارها به شرح زیر میباشد.:

 

 • تعیین مدیر پروژه استقرار توسط رادان و مشتری
 • ارائه برنامه زمانبندی استقرار  با توافق طرفین
 • آماده سازی و تنظیمات سخت اقرارها و شبکه توسط مشتری و با هماهنگی رادان
 • نصب نرم افزار در سایتها و بر روی سرورها و رایانه های مشتری
 • عملیات انتقال داده ها از سیستمها و نرم افزارهای قبلی به پایگاه داده رادان (در حد امکان)
 • برگزاری جلسات آموزشی در چندین مرحله و مطابق با برنامه زمانبندی
 • نظارت بر دوره بهره برداری
 • شروع بهره برداری نهایی

 

پس از انجام مراحل استقرار و طی دوره گارانتی ، پشتیبانی سالیانه انجام خواهد شد. . در این دوره ، قرارداد پشتیبانی منعقد گردیده و ارائه کلیه خدمات دوره گارانتی ادامه مییابد. 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن