امکان مشاهده و دانلود کاتالوگ و بروشور محصولات مختلف و متنوع رادان بر مبنای ۶ زنجیره زیر برای مخاطبان عزیز فراهم گردیده است :

 

مديريت ارتباط با مشتري CRM   مديريت توليد   زنجيره تامين
 حوزه مشتریان    مدیریت تولید    زنجیره تأمین
         
مديريت منابع مالي   مديريت منابع انساني   داشبورد مديريت

مدیریت مالی   مدیریت منابع انسانی   پشتیبانی مدیریت

                     


 

 

                       

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن